Ukoliko želite da Vam u buduće dostavljamo uplatnice putem elektronske pošte molimo Vas da popunite podatke o Vama i o prostorima u Vašem vlasništvu

Dostava POZIVA NA BROJ sa uplatnica za prostore
Na svakoj uplatnici koju Vam dostavljamo nalaze se uvijek tri broja u pozivu na broj odijeljena znakom minus : na primjer : 280-1-868 gdje je prvi broj šifra mjeseca i godine za koju se plaća pričuva, drugi broj ( srednji ) označava vrstu prostora 1=stan 2=poslovni prostor 3=garaža 4=ostalo dok je treći broj jedinstvena šifra za prostor u Vašem vlasništvu.
molimo Vas da prepišete u ovo polje pozive na broj sa dostavljene uplatnice svakog pojedinog prostora za koji želite da Vam uplatnice dostavljamo putem elektronske pošte
reCAPTCHA is required.