vodovodVodovodne instalacije u nekoj građevini služe za dobavu pitke vode zadovoljavajuće kakvoće, uz odgovarajući tlak i u potrebnim količinama do svih mjesta potrošnje: slavina ili raznih uređaja. Uključuju cjevovode, armaturu, trošila i uređaje koji služe prolasku, spremanju, obradi i potrošnji pitke vode. Zahtjevi koji se na njih postavljaju određeni su propisima i normama, a za označavanje pojedinih njezinih dijelova služe grafički simboli.
Za izradu dijelova vodovodnih instalacija smiju se koristiti samo materijali koji nikako ne mogu utjecati na kakvoću vode i njezinu higijensku ispravnost, dok sami dijelovi trebaju biti priznate i potvrđene kakvoće, s trajno vidljivim oznakama proizvoda, njegovih značajki i proizvođača.

Sustavi za pripremu potrošne tople vode služe za zagrijavanje pitke vode i zbog svojih se sličnosti u tehničkom smislu vrlo često promatraju zajedno sa sustavima grijanja, a nerijetko su izvedeni s istim izvorom topline. U njihove se osnovne dijelove ubrajaju odgovarajuće izveden izvor topline, vodovi do trošila (slavina i sl), a često i povratni, odnosno recirkulacijski vodovi te sigurnosni i regulacijski elementi

Sustavi za pripremu potrošne tople vode , odnosno zagrijavanja vode mogu se podijeliti na nekoliko osnovnih načina:
  • prema smještaju u odnosu na trošila:
  • lokalni i centralni
  • prema načinu zagrijavanja vode:
  • protočni, kod kojih se voda zagrijava prolaskom kroz izmjenjivač, a izmjena topline započinje s otvaranjem protoka kroz trošilo
  • spremnički (akumulacijske), kod kojih se voda zagrijava prije potrošnje i dok nije potrebna pohranjuje u odgovarajućem spremniku
  • prema izvedbi spremnika

Web stranica koristi kolačiće (Cookies) u svrhu poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva i analize prometa. Uz daljnje korištenje, prihvaćate korištenje kolačića. Informacije o kolačićima

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close