m-busBudući da su pojedini suvlasnici zgrada kojima upravljamo zatražili pojedinačnu informaciju i iskazali spremnost da financiraju ugradnju sekundarnih brojila ,a na nekim zgradama je čak bila i prezentacija od strane dobavljača, ovim putem , kao Upravitelj zgrade, želimo svima pojasniti sve činjenice koje suvlasnici trebaju znati u svezi ugradnje kontrolnih, odnosno sekundarnih vodomjera, budući da tvrtke koje nude ugradnju sekundarnih mjerila često nepotpuno informiraju suvlasnike i na određeni Hidro-termo centar d.o.o. način ne prikazuju sve troškove koji proizlaze iz ugradnje sekundarnih brojila.
O tehničkim karakteristikama i mogućnostima sekundarnih vodomjera informaciju možete dobiti kod proizvođača prisutnih na našem tržištu.

Trenutno se cijena utrošene vode za svaki stan izračunava na način da se ukupna potrošnja vode u ulazu, odnosno zgradi dijeli sa brojem stanara. Uvođenjem sekundarnih vodomjera naplata vode bila bi
pravednija jer bi vlasnici stanova plaćali stvarno potrošenu vodu. Da bi se to ostvarilo , svaki stan trebao bi imati ugrađen svoj sekundarni vodomjer koji bi mjerio logoistapotrošnju vode u tom stanu) uz uvijet mogućnosti digitalnog očitanja na daljinu kako se ne bi trebalo ulaziti u stanove radi pojedinačnog vizualnog očitanja.

Prema OPĆIM I TEHNIČKIM UVJETIMA za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda
Vodovodni priključak se sastoji od spojnog voda na sustav javne vodoopskrbe, vodomjernog okna s ugrađenim glavnim vodomjerom i zapornim uređajima ugrađenim neposredno ispred i iza glavnog vodomjera te nepovratnog ventila. Vodomjerno okno (dio

vodovodnog priključka) izvodi se na javnoj površini (nogostupu, zelenoj površini ili kolniku) u neposrednoj blizini sustava javne vodoopskrbe.Vodovodni je priključak vlasništvo korisnika usluge vodoopskrbe, a održava ga isporučitelj usluge.

GLAVNI VODOMJER je mjerni uređaj na kojem se očitava potrošnja isporučene vode za cijeli ulaz zgrade. Za redovno ispitivanje, održavanje, očitavanje i baždarenje glavnog vodomjera zadužen je isporučitelj usluge Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. , a o čemu dostavlja podatak korisniku usluge.
SEKUNDARNI VODOMJER je mjerni uređaj na kojem se očitava potrošnja isporučene vode za pojedini stan ili poslovni prostor i sastoji se od vodomjera, modula koji odašillje očitano stanje putem radio veze do centralne jedinice

Očitavanje sekundarnih vodomjera vrši se pomoću radio uređaja koji je postavljaju u stambenoj zgradi, te prima stanje svakog vodomjera koji se nalazi u stanu pomoću radio modula koji je ugrađen na mjerilu i tako komunicira sa radio stanicom. Djelatnik tvrtke, sa kojom se sklapa Ugovor o održavanju i očitanju brojila ( cca 5-15 kn po stanu ) ispred objekta odgovarajućim uređajem (belboksom) „pozove“ sve vodomjere u objektu te dobije podatke o stvarnoj potrošnji vode. Tako očitane podatke dostavljaju Vodoopskrbi i odvodnji krajem mjeseca , a temeljem tih podataka Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. dostavlja račun za utrošenu vodusvakom vlasniku.

Postoji mogućnost ugradnje sustava koji putem GSM mreže dostavlja očitane podatke tvrtki sa kojom je sklopljen ugovor o održavanju i očitanju, i očita objekt iz ureda a onda naplata očitanja povoljnija jer se investiralo u koncentrator-radio stanica-potrebno napajanje 220v sa zajedničke potrošnje struje obično je to stubište).Mjesečno se dolazi svakog zadnjeg datuma u mjesecu i skidaju se podatci koji su zaprimljeni taj tekući mjesec. 
Pored ugradnje sa koncentratorom signala (sabirne jedinie) mogu se ugraditi i vodomjeri za koje nije potreban koncentrator signala .U tom slučaju prilikom očitanje vodomjera sve se obavlja daljinski preko ručnog terminala . Na svakom vodomjeru ugrađen je radio modul koji pohranjuje podatke o potrošnji. U trenutku očitanja operater bežičnim putem povezuje ručni terminal sa radio modulom, očitava podatke o potrošnji i pohranjuje ih te temeljem njih distributer vrši slanje računa.
vodomjerU slučaju ako postoji razlika između ukupne potrošnje svih stanova i poslovnih prostora (koji se očitavaju pomoću radio modula) i stanja glavnog vodomjera zgrade onda se ta razlika dijeli po domaćinstvima sukladno broju članova pojedinog domaćinstva (ona se dijeli po Anexu međuvlasničkog ugovora koji se mora definirati).
Nažalost u stambenim zgradama izgrađenim prije 2006. (od kad je ugradnja sekundarnih vodomjera postala zakonska obaveza Investitora koji gradi novu zgradu) , najčešće je vodovodna instalacija izvedena tako da u stanu nije dovoljno postaviti dva sekundarna vodomjera ( jedan za hladnu a drugi za toplu vodu ) već je zbog posebnih vodovodnih vertikala za kuhinje , za kupaone potrebno ugraditi onoliko vodomjera koliko ima izljeva u stanu ( dva na kadi , dva na umivaoniku , dva u kuhinji , jedan za wc kotlić i sl.) čime se trošak ugradnje višestruko povećava (kriteri svi potrošači preko mjernog mjesta za svaku zasebnu stambenu jedinicu).

Također suvlasnici najčešće nisu dovoljno informirani o SVIM sekundarnim troškovima koji se pojavljuju NAKON ugradnje, a nužni su da bi cijeli sustav ispravno funkcionirao u eksploataciji, pa tako treba voditi računa o slijedećim DODATNIM troškovima koji će nastati:
  • troškovi mjesečnog očitanja potrošnje od strane treće tvrtke čiji obračun priznaje Vodoopskrba i odvodnja a iznose od 5-15 kn mjesečno po stanu
  • popravci mogućih oštečenja na keramici prilikom ugradnje sekundarnog brojila
  • održavanje elektronike na stubištu za bežičnu dojavu informacija o izmjerenoj potrošnji
  • zamjena ili popravci neispravnih elektronskih uređaja za prihvat podataka istekom garancije
  • baždarenje brojila u propisanim razmacima
  • zamjena ili popravci neispravnog sekundarnog vodomjera istekom garancije
  • zamjena baterije u modulu koja služi za očitanje vodomjera.

POGLEDAJTE PRIMJER UGRADNJE VODOMJERA NA ZGRADI KOJOM UPRAVLJAMO !

Web stranica koristi kolačiće (Cookies) u svrhu poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva i analize prometa. Uz daljnje korištenje, prihvaćate korištenje kolačića. Informacije o kolačićima

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close