Poštovani kolege, korisnici Sustava Upravljanje zgradama !

Molimo Vas da izdvojite malo vremena i pogledate prezentacije kojima Vam objašnjavamo  našu namjeru da omogućimo i olakšamo Vaš svakodnevni rad sa mnoštvom ulaznih računa koje je potrebno unijeti u bazu podataka.

Do sada smo automatizirali unose računa osiguravajućih kuća Allianz d.d i Croatia osiguranje d.d  – više o tome možete pročitati u Uputama o korištenju sustava  IMPORT ULAZNIH RAČUNA

Molimo Vas da pogledate VIDEO prezentacije 1 i 2  , a zatim molimo da OBAVEZNO popunite anketni list koji se nalazi na ovoj stranici .

Isključivo o Vama ovisi da li ćemo započeti sa realizacijom Projekta AUTOMATIZACIJA UNOSA RAČUNA KOOPERANATA

 

ANKETA

VAŠE MIŠLJENJE O POVEZIVANJU.....
SUSTAVA UPRAVLJANJE ZGRADAMA  sa aplikacijomRADNI NALOZI koja bi omogućila automatski unos ulaznih računa Vaših kooperanata u knjigu Ulaznih računa ali i olakšala kooperantima obradu radnih naloga i izdavanje njihovih računa ...  
Upišite naziv upraviteljske tvrtke
Ime i Prezime
reCAPTCHA is required.

Zahvaljujemo na sudjelovanju u anketi !