Poštovani suvlasnici, putem web stranica eSuvlasnik omogućavamo svakom od Vas korištenjem osobnog računala ili laptopa individualni pristup INFORMACIJAMA vezanim uz upravljanje Vašom zgradom. Za prijavu kvarova, dostavu zahtjeva i podataka  molimo Vas da koristite forme na stranici KONTAKT

Prijavi se !

Kome je namijenjen eSuvlasnik

Svaki suvlasnik korisnik usluga upravljanja zgradom pod upravom društva Zapad-stan d.o.o. može na stranicama eSuvlasnik vidjeti podatke o SVIM PROSTORIMA u njegovom vlasništvu kao i podatke i izvješća o SVIM ZGRADAMA  u kojima se nalaze prostori u njegovom vlasništvu .

eSuvlasnik  razlikuje prava pristupa PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA i prava pristupa SUVLASNIKA posebnog dijela nekretnine .

Upute za korištenje eSuvlasnik web stranica

Svaki suvlasnik mora se PRVI PUTA REGISTRIRATI kako bi mu Sustav dostavio na e-mail zaporku ( lozinku )

Sustav razlikuje prilikom registracije da li se prijavljuje FIZIČKA OSOBA

u kojem slučaju je potrebno upisati OIB fizičke osobe-vlasnika , e-mail vlasnika, ime i prezime vlasnika

Ako se registrira PRAVNA OSOBA, u tom slučaju je potrebno unijeti OIB pravne osobe-vlasnika, e-mail pravne osobe i naziv tvrtke – vlasnika prostora.

 

Da bi registracija bila uspješna u bazi podataka Zapad-stan d.o.o. prethodno mora biti upisan OIB suvlasnika kao i  e-mail suvlasnika koji postaje KORISNIČKI RAČUN kojim se suvlasnik prijavljuje kako bi se mogla izvršiti provjera da li je osoba koja se prijavljuje zaista suvlasnik !

Ukoliko sustav provjerom ustanovi da u bazi Zapad-stan d.o.o nedostaju podaci koje je suvlasnik upisao prilikom pokušaja registracije, pojavit će se upozorenje  o tome.

Molimo Vas da popunite Formu za dostavu Vaših podataka  kako bi smo mogli unijeti i ažurirati podatke koji nam nedostaju i na taj način Vam omogućili da se  možete  nesmetano registrirati u sustav eSuvlasnik.

PODACI KOJE  NAM POŠALJETE PUTEM FORME BITI ĆE USPOREĐENI SA POSTOJEĆIM PODACIMA KOJE IMAMO I DOPUNJENI DOSTAVLJENIMA I UNEŠENI U BAZU PODATAKA DO KRAJA  PRVOG SLIJEDEĆEG RADNOG DANA NAKON SLANJA POPUNJENE FORME!

Nakon toga potrebno je da ponovite postupak  REGISTRACIJE !

Ukoliko se suvlasnik pokuša prijaviti krivim e-mailom ( korisničkim računom ) ili pogrešnom zaporkom sustav će obavijestiti da korisnički račun ne postoji.

Nakon uspješne registracije, ukoliko Vam se dogodi da zaboravite zaporku , novu možete zatražiti klikom na Zaboravili ste zaporku ?.

 

U ekran je dovoljno upisati Vaš e-mail kojim ste se registrirali te klikom na Pošalji  zatražiti ponovno slanje zaporke

Forma za dostavu podataka ukoliko nedostaju

Dostava podataka za pristup SUVLASNIČKIM STRANICAMA

Svrha prikupljanja ovih podataka je u tome da Vam se omogući ONLINE pristup financijskim izvješćima zgrade u kojoj se nalazi poseban prostor u Vašem vlasništvu, uvid u saldo pričuve za svaki prostor koji je u Vašem vlasništvu. Zbog zaštite osobnih podataka prilikom dodjele ZAPORKE molimo Vas da popunite ovu formu podacima.

Dostava POZIVA NA BROJ sa uplatnice koju ste dobili

Na svakoj uplatnici koju Vam dostavljamo nalaze se uvijek tri broja u pozivu na broj odijeljena znakom minus : na primjer : 276-1-12766 gdje je prvi broj šifra mjeseca i godine za koju se plaća pričuva, drugi broj ( srednji ) označava vrstu prostora 1=stan 2=poslovni prostor 3=garaža 4=ostalo dok je treći broj jedinstvena šifra za prostor u Vašem vlasništvu.
Ukoliko u vlasništvu imate više prostora, molimo da upišete pozive na broj sa uplatnica za svaki prostor NA PRIMJER : 276-1-12766, 276-3-3127, 276-2-701
Odaberite opciju ukoliko želite da Vam se uplatnice za pričuvu zgrade dostavljaju na navedeni e-mail
reCAPTCHA is required.
Podaci koje ste unijeli biti će uspoređeni sa postojećim podacima koje imamo i unešeni u bazu podataka tijekom prvog slijedećeg radnog dana.

VAŽNO UPOZORENJE !

stranice namijenjene su isključivo suvlasnicima stambenih zgrada, odnosno njihovim zakonskim zastupnicima ili punomoćnicima, koji su svoje nekretnine povjerili na upravljanje društvu Zapad-Stan.d.o.o., te su svi podaci o samoj zgradi kao i osobni podaci suvlasnika sadržani na ovim stranicama također namijenjeni isključivo navedenim osobama na uvid.

Klikom na tipku „Prijavi se “ potvrđujete da ste suvlasnik na zgradi ili zgradama pod upravljanjem upravitelja Zapad-Stan d.o.o., odnosno da ste zakonski zastupnik suvlasnika ili da u trenutku ulaska na stranicu imate valjanu punomoć suvlasnika za ostvarenje uvida u ove stranice.

Ukoliko niste jedna od navedenih osoba, odnosno ukoliko nemate valjanu punomoć suvlasnika, molimo da napustite stranicu !