SERVISIIPREGLEDI

Na stambenim zgradama  se izvode redoviti servisi, pregledi instalacija, opreme i uređaja na zgradi.

Također ulaskom u europsku uniju zakonima su propisani i energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada-

U redovite servise i preglede ubrajamo

Atesti dizala

Obaveznu godišnju kontrolu provodi Zavod za ispitivanje kvalitete, prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta . Po obavljenoj kontroli, ZIK izdaje Izvještaj o ispravnosti dizala.

Ispitivanje protupožarne opreme

U stambenim zgradama koje imaju ugrađenu hidrantsku mrežu, prema Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje, ta mreža mora biti ispravna i u funkciji i mora se ispitivati jednom godišnje od strane ovlaštene ustanove. U objekte se moraju postavljati vatrogasni aparati i u slučaju kada imaju ugrađenu stabilnu instalaciju za gašenje požara i hidrantsku mrežu, prema Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata.

Ispitivanje gromobrana

Ispitivanje gromobranske instalacije predviđeno je pravilnikom o tehničkim propisima o gromobranima, a njime je predviđeno da se ispitivanje mora obaviti: nakon izgradnje ili rekonstrukcije objekta koji se štiti gromobranskom instalacijom nakon popravaka ili prepravaka gromobranske instalacije nakon udara groma u instalaciju ili objekt u redovnim vremenskim razmacima koja ovise o vrsti objekta

Ispitivanje plinske instalacije

Ispitivanje postojećih unutarnjih plinskih instalacija nužno je zbog same sigurnosti korisnika. Rokovi za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija su sljedeći: Objekt za stanovanje – najmanje jednom u 10 godina (obično prilikom zamjene plinomjera) Pravne i fizičke osobe koje koriste plin za zagrijavanje radnih prostora ili tehnološkom procesu – najmanje jednom u 5 godina Zgrade u kojima postoji kotlovnica – jednom godišnje Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija obavlja Plinara, dok popravke i preinake plinske instalacije obavljaju ovlašteni izvoditelji plinskih instalacija i ovlašteni serviseri. Uz zapisnik o ispitivanju plinske instalacije, koji izdaje Plinara, potrebno je imati i pozitivan atest ovlaštenog dimnjačara o ispravnosti dimnjaka te potvrdu ovlaštenog servisera o servisiranoj plinskoj napravi.

Ovdje je potrebno naglasiti da se ovi radovi izvode kao zakonska obveza te da neizvršavanje istih povlači mogućnost izricanja novčane kazne.

Ukratko ako su uređaji i instalacije ispravni i funkcioniraju upravo je to posljedica redovitog održavanja. Ako se od nas kao upravitelja zgrade izričito zahtjeva slabije održavanje, manje pregleda, tada može doći do većih kvarova i to u vrijeme kada se najmanje nadamo.

Periodični pregled (godišnji pregled) i Kontrolno ispitivanje obavlja ovlašteno poduzeće ili radnja po nalogu upravitelja.Troškovi nastali otklanjanjem nedostataka uočenih redovnim pregledom, kao i troškovi periodičnog pregleda i kontrolnog ispitivanja plaćaju se iz sredstava zajedničke pričuve.

Web stranica koristi kolačiće (Cookies) u svrhu poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva i analize prometa. Uz daljnje korištenje, prihvaćate korištenje kolačića. Informacije o kolačićima

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close