KUTIJA USPOMENA

Kažu da slika govori tisuću riječi. Šta onda tek reći za video zapis. Sa zadovoljstvom mogu ponuditi slikopiščiće kojima  sam  zabilježio druženja na nekim savjetovanjima Udruge upravitelj …..

Ova Kutija uspomena  je zalog za budućnost, zapis zajedničkih trenutaka za pamćenje

U njoj sudionici savjetovanja mogu pronaći  uspomene na kolege koji nažalost više nisu sa nama jer je naprosto sudbina tako htjela…kako će vrijeme odmicati Kutija uspomena puniti će se sjećanjima na lijepa zajednička vremena!