Grb grada Samobora Hrčića Frane 2 •  Kardinala Franje Kuharića 1 • Kolara Većeslava 2 • Kolara Većeslava 4 • Kolara Većeslava 7 • Trg kralja Tomislava 4 • Zagorska 2 •