PRIJEM STRANAKA

do daljnjega će se prijem stranaka u našim prostorijama vršiti isključivo u razdoblju  od

od 8.00. do  12.00 sati

tri dana u tjednu (ponedjeljak-srijeda-petak)

BLAGAJNA

Od 1. siječnja 2022. godine pričuvu više nije moguće uplaćivati na blagajni društva .