Našim računalnim programom, koji kontinuirano razvijamo već dvadeset godina  ( zadnja verzija nosi oznaku 24.7-što znači da je to 247.. verzija ) u svakodnevnom radu,na poslovima upravljanja i održavanja koristi se cijeli niz Upravitelja zgradama u Republici Hrvatskoj


PROVJERITE ZAŠTO !

Neke od mogućnosti programa....

• Štampanje uplatnica za više zaduženja unaprijed, kvartalno, polugodišnje

• Promjene vlasništva i izvješća o promjeni

• Traženje dužnika, izrada obavijesti, opomena i opomena pred tužbu

• Samostalna izrada ovrha u MS Wordu -> štampanje iz programa

• Obračun, praćenje i naplata troškova opominjanja

• Obračun zatezne kamate

• Ugrađen E-mail.

• Slanje obavijesti, rekapitulacija, analitičkih kartica i svih izvješća obveznicima direktno iz aplikacije.

• Pohrana žiga i potpisa u aplikaciju za automatsko slanje dokumenata

• Kontrola unosa matičnih brojeva tvrtki, JMBG-a OIB-a i službenih šifri općina

• Plaćanja faktura i honorara i knjiženje naplate putem internet bankarstva ili diskete

• Obrada elektronskih izvadaka sa jednim ili više računa

• Automatsko štampanje virmana za plaćanje u FINI-i

• Opće uplatnice – sastavljanje od podataka iz programa ili slobodnim upisom

• Ispisom PDF 417 koda na uplatnicama omogućeno je plaćanje pričuve na svim prodajnim mjestima Konzuma i Tiska

• Obračun honorara

• Potvrde za prijavu poreza, JOPPD  obrasci

• Interna blagajna – praćenje stanja po računima zgrada u blagajni

• Automatska izrada faktura za prostore u vlasništvu pravnih osoba – jedna faktura sa specifikacijom više prostora

• Automatsko formiranje faktura za naknadu Upravitelja

• Automatski unos računa pomoću skenera – unos računa za električnu energiju

• Automatska izrada web stranica o stanju računa, rekapitulaciji prometa sa zaporkama

• Automatski unos računa osiguravatelja

• Autorizacija korištenja programa po djelatnicima

• Sustav “samoodržavanja” i arhiviranja prometa
• Potpisna lista

• Cirkularno pismo

• Vođenje dnevnika zgrade, izrada radnog naloga i narudžbenice

• Grafička izvješća, stupci, torte

• Pohrana slika zgrada, djelatnika, honoraraca, prostora, oštećenja… direktno u program

• Rekapitulacije

• Eksport osnovnih podataka za excel ili bilo koju drugu potrebu

Podrška korisnicima organizirana je onlinepodrška

Ukoliko ste zainteresirani za KUPNJU PRAVA NA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE PROGRAMA , molimo popunite upitnik Zahtjeva za ponudom te ćemo Vam se uskoro javiti.

Popunite Zahtjev za ponudom

 

Potvrda

 

  •