Zašto izabrati baš nas za upravitelja Vaše zgrade ?

Usluge koje nudimo su...

 • izrada Međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju svakom pojedinom zgradom,zatražite brošuru
 • izrada godišnjeg programa održavanja pregledom stanja stambene zgrade kod preuzimanja zgrade
 • u program radova uvrštavamo radove koji proistječu iz zakonskih odredaba, kao što su čišćenje dimnjaka, ispitivanje vatrogasnih aparata, gromobranskih instalacija i drugo,
 • pregledi zajedničkih dijelova zgrade , prema potrebi i po pozivu predstavnika suvlasnika
 • utvrđivanje visine sredstava zajedničke pričuve za zgradu
 • utvrđivanje vlasničkog dijela i visine doprinosa svakog suvlasnika
 • otvaranje žiro računa stambene zgrade
 • obrada i plaćanje računa za obavljene ugovorene radove kao i pogonske troškove – honorari predstavniku suvlasnika, čistačici, ( vođenje JOPPD obrazaca  ) troškovi utrošene električne energije u zajedničkim dijelovima zgrade
 • priprema, tiskanje i dostava uplatnica za zajedničku pričuvu zgrade, priprema, tiskanje i slanje računa za zajedničku pričuvu zgrade za pravne osobe koje to zatraže.
 • ažurno vođenje knjigovodstva zgrade
 • opominjanje i utuživanje neplatiša u skladu s Međuvlasničkim ugovorom i u dogovoru sa predstavnikom zgrade
 • briga o redovnom održavanju zajedničkih dijelova zgrade
 • izrada troškovnika sa procjenom cijene potrebnih radova
 • pismeno upozoravanje suvlasnika na poslove koji se moraju obaviti iz sigurnosnih i drugih razloga
 • prikupljanje ponuda za poslove održavanja te ugovaranje istih
 • po potrebi uzimanje kredita radi osiguranja potrebnih sredstava za čuvanje vrijednosti zgrade ukoliko nisu dostatna sredstva zajedničke pričuve, a uz suglasnost suvlasnika i u skladu s Međuvlasničkim ugovorom,
 • informiranje o stanju računa (prihodi-rashodi) svakodnevno na upit predstavnika suvlasnika, mjesečno putem Internet stranica  i godišnje u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima svakom suvlasniku do konca ožujka mjeseca
 • koordiniranje radi etažiranja stambene zgrade i upis u knjige kad se za to stvore uvjeti
 • zastupanje suvlasnika pred sudom preko odabranog odvjetnika
 • sklapanje ugovora za iznajmljeni prostor, a u dogovoru sa suvlasnicima i predstavnikom suvlasnika
 • osiguranje zgrade kod Osiguravajućeg društva od štete prema trećim osobama, osiguranje od požara i izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, a u skladu sa programom održavanja i Međuvlasničkim ugovorom
 • stručna izrada procjena šteta po štetnim događajima, prijava osiguravajućem društvu
 • nadzor nad izvođenjem radova po štetnom događaju
 • nabavljanje protupožarnih sredstava, u skladu s programom održavanja,
 • i ostale poslove u dogovoru s predstavnikom zgrade ili većinom suvlasnika.

.

Popunite Zahtjev za ponudom

 

Potvrda

 • U najkraćem vremenskom roku ćemo vam se javiti s traženom ponudom te prijedlozima o dodatnim povlasticama ovisno o akcijama koje su trenutno u tijeku.
 • Zahtjev za ponudom za upravljanje i održavanje zgrade možete zatražiti i usmeno pozivom na naše telefone , a potrebne podatke o Vašoj zgradi putem usmene ankete – intervjua uvrstit ćemo u našu ponudu, a u razgovoru sa Vama želimo otkloniti svaku, pa i najmanju nepoznanicu o tome koje su obveze naše tvrtke prema Vama, odnosno Vašoj zgradi, koja su Vaša prava na temelju Ugovora o upravljanju zgradom.
 • Ukoliko ne možete poslati Zahtjev za ponudom za održavanjem, putem ovog linka preuzmite naš obrazac (u pdf formatu), popunite ga i pošalite na na naš telefax 01/3462-773.

AKCIJA !!!

output_WxODVX

Zgradama koje sklope Ugovor o upravljanju sa Zapad-stanom nudimo besplatno WEB Oglasnu ploču zgrade tijekom prvih šest mjeseci upravljanja zgradom.

Web stranica koristi kolačiće (Cookies) u svrhu poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva i analize prometa. Uz daljnje korištenje, prihvaćate korištenje kolačića. Informacije o kolačićima

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close