Predmet osiguranja su građevinski objekti koji su na upravljanju kod Upravitelja i to:OSIGURANJEZGRADE

 • zajednički prostori zgrade (ulazno predvorje, stubište i površine izvan stanova i poslovnih prostora, podrum, sklonište, sušiona, praonica rublja, potkrovlje, nadstojnički stan, prostor za odlaganje kućnog otpada, zajedničke društvene prostorije i sl.)
 • ostali prostori koji mogu pripadati i vlasniku (drvarnice, tavani, te garaže ukoliko se nalaze u osiguranom građevinskom objektu)
 • temelji i podrumski zidovi
 • sve ugrađene instalacije
 • svi ugrađeni uređaji i oprema (dizala, centralno grijanje s cisternom za gorivo,
 • bojleri, hidrofori, uređaji za klimatizaciju i dr.)

OSIGURANJA OD POŽARA I DRUGIH OPASNOSTI

 • Požar Požar Posljedice požara i posljedice gašenja požara
 • Grom Grom Posljedice udara groma
 • Eksplozija Eksplozija Eksplozija ( osim nuklearne )
 • Demonstracije Demonstracije Demonstracije
 • Izljev vode Izljev vode Izljev vode uslijed puknuća vodovodnih cijevi i cijevi centralnog grijanja
 • Pad letjelice Pad letjelice Pad zračne letjelice ( aviona,helikoptera )
 • Udar vozila Udar vozila Udar vlastitog ili tuđeg vozila u objekat
 • Bujica Bujica Posljedica olujnog nevremena i bujice

 • Građevinski objekti osigurani su na NOVU VRIJEDNOST što predstavlja nadoknadu svih troškova i obnove ili izgradnje novog građevinskog objekta, jednakih građevinskih karakteristika i na istom mjestu kao postojeći. Iznos odštete ne umanjuje se za trošnost (amortizaciju).
 • Samostojeće zajedničke kotlovnice i toplinske podstanice s cisternom za gorivo, predstavljaju posebni predmet osiguranja i osiguravaju se na STVARNU VRIJEDNOST (nabavna cijena umanjena za iznos procijenjene istrošenosti).
 • Ugrađene instalacije i uređaji nisu osigurani od opasnosti loma stroja.

POSEBNE POGODNOSTI

 • pregaranje elektromotora dizala (nadoknađuje se šteta kod pregaranja statorskih namota pogonskih i pomoćnih motora, kao i pregaranje opreme za upravljanje i nadzor rada – frekventni regulatori – i pripadnih instalacija dizala u strojarnici kao posljedice i/ili uzroka pregaranja statorskih namota, troškovi usluge montaže, demontaže, otpreme, i povrata servisa dijelova, čiji se popravak priznaje. Ostali dijelovi nisu pokriveni ovim pokrićem)
 • zbrinjavanje obitelji (osiguravatelj se obvezuje na zbrinjavanje obitelji kojoj je stan uništen jednom od osiguranih opasnosti za vrijeme dok traje popravak, ali najviše do 500 € mjesečno. Ukoliko je zbrinjavanje u hotelu, priznaju se troškovi do najviše 1.000 € bez obzira na kategorizaciju hotela i trajanje zbrinjavanja. Priznaju se dokumentirani troškovi do trenutka kada je po procjeni Upravitelja moguć povratak u stan, neovisno o tomu da li je sanacija u potpunosti okončana, ali ne dulje od tri mjeseca)

OSNOVNE OPASNOSTI

 • požar i udar groma
 • eksplozija (osim od nuklearne energije)
 • oluja-tuča (grad)
 • udar vlastitog ili nepoznatog motornog vozila, te vlastitog radnog stroja u osigurani objekt
 • pada i udara zračne letjelice-manifestacija i demonstracija (samo u miru)

DODATNE OPASNOSTI

 • izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, te centralnog grijanja (neočekivano izlijevanje vode iz vodovodnih i odvodnih cijevi, uređaja za grijanje toplom vodom i parom, te drugih uređaja i aparata koji su priključeni na vodovodnu mrežu i to zbog oštećenja tih cijevi, uređaja i aparata)
 • poplave, bujice i visoke vode (stihijsko i neočekivano plavljenje terena vodenom masom, koja se stvara na kosim zemljišta radi jakih padalina i slijevanje putovima

Temeljem pokrića dodatnih opasnosti, Ugovaratelj osiguranja ima pravo na naknadu za štete nastale na objektu zbog vode, ali i pravo na naknadu troškova nastalih uslijed popravka pokvarenih instalacija. Ako je uzrok štete izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, a visina štete na građevinskom objektu prelazi vrijednost od 2.000,00 kn nadoknađuje se i popravak oštećene cijevi prema stvarnim troškova i zapisniku Hitnih intervencija, ali ne više od 300,00 kn.

Osim obaveznog osiguranja dodatno možete osigurati svoju nekretninu od ostalih rizika kao što su potres, provalne krađe ….

Web stranica koristi kolačiće (Cookies) u svrhu poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva i analize prometa. Uz daljnje korištenje, prihvaćate korištenje kolačića. Informacije o kolačićima

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close