NATJEČAJ ZA OBNOVU KROVIŠTA STAMBENE ZGRADE

na adresi I.B.Mažuranić 20-32, Janka Matka 1-3, Donje Vrapče 58-62

 

Natječaj se otvara danom objave na web stranici (23.09.2019.), a prijave se zaprimaju do 14.10.2019.

Projekt obnove krovišta

Tekst natječaja

Troškovnik radova