meter-busM-bus (” Meter -Bus ) evropski je standard za daljinsko očitanje mjerila potrošnje i to za različite senzore i krajnje uređaje (voda, struja, plin, grijanje itd.).

Očitavanje vodomjera može se izvoditi na više različitih načina, počevšiod konvencionalne metode, pa do prilagođavanja za daljinsko očitavanje svih pojedinačnih vrijednosti. U posljednje vrijeme došlo je do povećanja tehničkog razvoja mjerila potrošnje uz značajnu pomoć M-bus-a. Sistem M-bus upotrebljava se za očitavanje vodomjera sa jedne točke, tj. na područjima gdje se nalazi veća količina vodomjera na manjem prostoru.

Za stavljanje sistema u upotrebu potrebni su vodomjeri sa impulsima ili sa već ugrađenim M-bus registrima i M-bus stanice sa ili bez pretvarača impulsa, modemi, radijski odašiljači, prijemnici i druga oprema, zavisno od toga za koji se nivo automatizacije odlučimo.

Nabrojat ćemo neke bitne karakteristike ovog uređaja u pogledu njegove efikasnosti: podaci se očitavaju elektronski, samo sa jednim kablom koji vodi u centralnu sabirnicu (M-Bus centralu). Može se povezati više mjerila, brojači se pojedinačno adresiraju. Osim što su podaci raspoloživi u centralnoj sabirnoj stanici na kojoj se ostvaruje proces očitanja, moguće je ostvariti i proces daljinskog očitavanja vodomjera, ugradnjom
odgovarajućeg modema i korištenje telefonskih instalacija.

Prednosti ovog sistema, između ostalog, u tome su što je: očitanje brzo i bez greške, podaci se prezentiraju u elektronskom čitljivom formatu i mogu se dalje obrađivati, daljinsko očitanje smanjuje troškove očitanja, sprječava nepotrebne ulaske u privatne prostorije stanovnika, a dozvoljava lociranje brojača na nedostupnom mjestu. Ovaj način u znatnoj mjeri smanjuje troškove kompletnog sistema mjerenja.
Standardizacijom M-Bus sistema postignuto je da se mogu koristiti uređaji različitih proizvođača. Time su korisnici slobodni u izboru proizvođača. Daljnjim razvojem M-bus sistema došlo je do unapređivanja ovog uređaja, kako u pogledu ekonomskog, tako i tehničkog aspekta što se prvenstveno ogleda u sljedećem: veći broj krajnjih uređaja, mogućnost proširenja kompletne mreže, fizička otpornost, smanjenje troškova, veća brzina prijenosa podataka.

Usvajanjem društvenih propisa i normi iz oblasti prostornog uređenja i zaštite potrošača, sistem individualnog mjerenja potrošnje vode postao je obavezujući.

Na temelju odredbe članka 295. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05), odredbe članka 23. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 96/03), odredbe članka 36. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), te odredbe članka 14. Izjave trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Odluke o ovlastima za donošenje i potpisivanje ugovora, akata i dokumentacije Društva, broj O-117/06 od 17.2.2006. i Odluke broj 0-204/06., direktor trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., donosi OPĆE I TEHNIČKE UVJETE za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda

Web stranica koristi kolačiće (Cookies) u svrhu poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva i analize prometa. Uz daljnje korištenje, prihvaćate korištenje kolačića. Informacije o kolačićima

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close