Krediti za popravke
Uvijeti kredita i informativni kalkulator za izračun rate kredita
PDV i pričuva zgrade
Kalkulator za izračun PDV-a ako znadete samo ukupan ( brutto ) iznos računa
E-mail uplatnice
Zatražite dostavu uplatnice za pričuvu putem elektronske pošte !
Obračun honorara
Kalkulator za izračun bruto honorara predstavnika ili čistačice
Stanja računa pričuve
Uvid u stanje računa pričuve Vaše zgrade možete pogledati ovdje
Plaćanje pričuve
Obratite pažnju na POZIV NA BROJ prilikom plaćanja putem Internet bankarstva !!
financije
AKUMULIRANA SREDSTVA

Sukladno raspoloživim akumuliranim financijskim sredstvima pričuve / koja naravno ovise o redovitoj uplati pričuve od strane suvlasnika / prikupljaju se ponude za izvođenje radova , te se nakon izbora najpovoljnijeg izvoditelja pristupa potrebnim radovima. Pravovremenim planiranjem , akumulacijom sredstava te otklanjanjem kvarova , ali i preventivnim djelovanjem, čuvamo zajedničke dijelove zgrade, tj cijelu nekretninu od propadanja i gubitka vrijednosti

SREDSTVA PRIČUVE

Nakon što smo kao upravitelj zgradom , zajedno sa predstavnikom suvlasnika izvršili pregled zajedničkih dijelova zgrade , izrađuju se troškovnici potrebnih radova kao i godišnji ili višegodišnji program održavanja sa utvrđenom visinom pričuve. Kad suvlasnici prihvate Godišnji program održavanja koji im predlažemo, sa prihvaćenim iznosom pričuve po m2 zadužuju se prostori u vlasništvu suvlasnika. Iznos pričuve za pojedini prostor je umnožak površine , prihvaćene pričuve po m2 i koeficjenta ( koeficjent za pojedine prostore određen je međuvlasničkim ugovorom )

 
MINIMALNA PRIČUVA

  • Minimalna zajednička pričuva naplaćuje se svim zgradama koje su u prinudnoj upravi, odnosno tamo gdje suvlasnici nisu sklopili međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju sa upraviteljem.
  • Minimalnu pričuvu koji suvlasnici moraju izdvajati odredio je zakonodavac i to u visini 0,54 % vrijednosti njihovog posebnog dijela u vlasništvu nekretnine godišnje.(Članak 380.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)
  • U trenutku donošenja Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima vrijednost stanova bila je (Etalonska vrijednost) 3.400,00 Kn po m2 . (3.400,00 / 12 mj. = 283,33 Kn x 0,54 % = 1,53 Kn/mj) .
  • Minimalna pričuva zgrade, temeljem etalonske cijene objavljene u Narodnim novinama u travnju 2008 trebala bi iznositi 2,61 kn po m2. (5.808,00 / 12 mj. = 484,00 Kn x 0,54 % = 2,61 Kn/mj) .