Dostava podataka za pristup SUVLASNIČKIM STRANICAMA

Svrha prikupljanja ovih podataka je u tome da Vam se omogući ONLINE pristup financijskim izvješćima zgrade u kojoj se nalazi poseban prostor u Vašem vlasništvu, uvid u saldo pričuve za svaki prostor koji je u Vašem vlasništvu. Zbog zaštite osobnih podataka prilikom dodjele ZAPORKE molimo Vas da popunite ovu formu podacima.

Dostava POZIVA NA BROJ sa uplatnice koju ste dobili

Na svakoj uplatnici koju Vam dostavljamo nalaze se uvijek tri broja u pozivu na broj odijeljena znakom minus : na primjer : 276-1-12766 gdje je prvi broj šifra mjeseca i godine za koju se plaća pričuva, drugi broj ( srednji ) označava vrstu prostora 1=stan 2=poslovni prostor 3=garaža 4=ostalo dok je treći broj jedinstvena šifra za prostor u Vašem vlasništvu.
Ukoliko u vlasništvu imate više prostora, molimo da upišete pozive na broj sa uplatnica za svaki prostor NA PRIMJER : 276-1-12766, 276-3-3127, 276-2-701
Odaberite opciju ukoliko želite da Vam se uplatnice za pričuvu zgrade dostavljaju na navedeni e-mail
reCAPTCHA is required.
Podaci koje ste unijeli biti će uspoređeni sa postojećim podacima koje imamo i unešeni u bazu podataka tijekom prvog slijedećeg radnog dana.