dimnjakDimovodna instalacija je sustav koji služi za odvod dimnih plinova od ložišta izvora topline sustava grijanja (kotla, plinske grijalice, kamina itd) u okolicu, a njezini osnovni dijelovi su: ložište izvora topline dimovodni nastavak – dio ložišta koji povezuje ložište i spojnu dimovodnu cijev spojna dimovodna cijev – spoj ložišta od dimovodnog nastavka do priključka na dimnjak priključak na dimnjak – dio dimnjaka koji povezuje spojnu dimovodnu cijev s dimnjakom. dimnjak – okomiti kanal u zgradi ili izvan nje koji se sastoji od nosive konstrukcije s jednom ili više unutarnjih cijevi za protok dimnih plinova oprema – dijelovi namijenjeni za održavanje, regulaciju i ostvarenje sigurnog pogona: osigurač strujanja uređaj za dovod dodatnog zraka (regulator podtlaka) dimna zaklopka eksplozijska zaklopka otvori za kontrolu i čišćenje otvor za ispust kondenzata s posudom za neutralizaciju (kod kondenzacijskih kotlova) sapnica kapa na vrhu dimnjaka i sl.

 

U osnovne zadatke dimovodnih instalacija ubraja se neometano odvođenje dimnih plinova u okolicu, sprječavanje nekontroliranog ulaska opasnih dimnih plinova u prostoriju, onemogućavanje nekontroliranog izlaska štetnog kondenzata i stvaranje podtlaka koji je potreban za savladavanje otpora u ložištu, dimovodnoj cijevi i dimnjaku (kod primjene atmosferskih ložišta). Načelo rada dimovodne instalacije temelji se na razlici gustoće vanjskog zraka i dimnih plinova.

Dimnjak je osnovni dio dimovodne instalacije i građevinski element koji služi za odvođenje dimnih plinova nastalih izgaranjem u ložištu nekog izvora topline u okolicu. Dimnjaci se dimenzioniraju i izvode tako da njihov broj, položaj i stanje osiguravaju da se ložišta izvora topline koja su predviđena za spajanje na njih mogu ispravno priključivati i koristiti.

Samo uz dovoljnu opskrbu zraka za izgaranje i pravilnim odvodom plinova izgaranja u atmosferu (ponajprije iznad krova), te redovitom kontrolom dimovodnih uređaja, korisnici plina imati će najveću sigurnost i ekonomičnost pri uporabi plina.

Svaki suvlasnik treba pozvati dimnjačara prigodom priključenja novih plinskih naprava na postojeće dimovodne uređaje i zahtijevati da mu dimnjačar izda Stručni nalaz o ispravnosti dimnjaka za novu vrstu goriva i uvjete rada.

Ulaskom u evropsku uniju, te usklađenjem zakona i pravilnika sa evropskim, zabranjena je prodaja i ugradnja plinskih trošila za takozvanim B ložištem (naprave s dimovodnim uređajem, zrak uzimaju iz prostorije u kojoj su postavljene ).

Obavezna je ugradnja plinskih trošila sa takozvanim C ložištem (naprave s dimovodnim uređajem za uzimanje zraka za izgaranje putem zatvorenog sustava iz atmosfere – ložišta neovisna o zraku u prostoriji ).

Kako bi takva plinska trošila uopće mogla funkcionirati potrebno je dovesti zrak do trošila što se radi sanacijom dimnjaka na način da se u dimnjak uvodi plastična cijev manjeg promjera koja služi za odvođenje kondenzata( H2O) ali i produkta sagorjevanja (CO2) van zgrade (na animaciji označeno crveno ). Prostor između stijenke dimnjaka i novougrađene dimovodne cijevi služi pak za dovođenje svježeg zraka ( na animaciji označeno plavo )potrebnog za potpuno sagorjevanje gorivog plina.

Problem nastaje u tome da se MORAJU zamijeniti SVA plinska trošila novima sa C-ložištem na jednoj vertikali dimnjaka, jer je nemoguće kombinirati B i C ložište na istoj vertikali  !

FASADNI „DIMNJACI”
Ispust plinova izgaranja iz “fasadnih” naprava mora biti udaljen od najbližeg susjednog “fasadnog” ispusta najmanje:

po horizontali: min. 2,50 m
po vertikali: min. 5,0 m
od objekata nasuprot fasadnom ispustu: min. 4,0 m.
Zabranjeno je postavljati “fasadne” ispuste u vežama, kolnim ulazima, uskim prolazima, svjetlarnicima, lođama, balkonima, ispod izbočenih dijelova zgrada i dr

 

Web stranica koristi kolačiće (Cookies) u svrhu poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva i analize prometa. Uz daljnje korištenje, prihvaćate korištenje kolačića. Informacije o kolačićima

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close